Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: International Migration and Trade
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Abstrakt:
International Migration and Trade

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia