Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vliv pěstebních technologií na dynamiku společenstev polních plevelů
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Summary: Vliv odlišných pěstebních technologií (zpracování půdy, střídání plodin, hospodaření se slámou) na změny v druhové diverzitě plevelů a v intenzitě zaplevelení. Vyhodnocení vegetace bude prováděno na polních pokusech dle předem stanovené metodiky. Výsledky budou použity ke zjištění dopadů pěstebních technologií na vývoj zaplevelení a na změnu druhové diverzity rostlin na orné půdě.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
D-PM Plant ProtectionD-PM-PM Plant Protection-- not entered --