Summary of topics offered - Department of Plant Biology (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vztahy vybraných meteorologických nebo půdních charakteristik a polních plevelů
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Plant Biology - FA
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Summary: Cílem je objasnit vazby a vztah některých meteorologických (srážky, teplota) nebo půdních (objemová hmotnost, pórovitost) charakteristik na intenzitu zaplevelení polních plodin. Sledování budou prováděna v dlouhodobých polních pokusech v Žabčicích a Ivanovicích na Hané. Dále bude posouzena možnost využití získaných výsledků k prognóze zaplevelení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
D-PM Plant Protection-- not entered -- -- not entered --