Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Možnosti využití tabulkového kalkulátoru jako zvláštního typu systémů pro podporu rozhodování (DSS) založených na modelech, případně DSS založených na datech. Analýza nasazení tabulkového kalkulátoru pro rozhodovací analýzu, simulaci a optimalizaci. Aplikace na reálný případ z marketingu, managementu, řízení výroby, logistiky apod.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení