Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt:
Možnosti využití tabulkového kalkulátoru jako zvláštního typu systémů pro podporu rozhodování (DSS) založených na modelech, případně DSS založených na datech. Analýza nasazení tabulkového kalkulátoru pro rozhodovací analýzu, simulaci a optimalizaci. Aplikace na reálný případ z marketingu, managementu, řízení výroby, logistiky apod.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení