Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Experimentálně (na zkušebním stroji s využitím optických metod analýzy deformací) budou stanoveny parametry pro modelování mechaniky lepeného spoje dřeva či materiálů na bázi dřeva s výztuží např. uhlíkovými vlákny. Model bude aplikován v prostředí konečně-prvkového řešiče a verifikován.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-WE Wood-Working Engineering