Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Tepelná analýza složených konstrukcí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Expereminetálně (zejm. stacionární metodou měření tepelné vodivosti) a pomocí numerické simulace (metoda konečných prvků) bude analyzováno sdílení tepla ve vzorcích složené konstrukce využívajcí převážně dřeva a materiálů na bázi dřeva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství