Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kritické faktory úspěchu v profesní kariéře
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na problematiku profesního úspěchu (a souvisejících témat jako např. pracovní spokojenost, pocit štěstí, ale i workoholismus, protekce apod.) V teoretické části práce student zpracuje relevantní aktuální zdroje z odborné literatury (české i zahraniční) - nomografií, periodik, el. zdrojů atd. V praktické části BP student provede kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím strukturovaných nebo polostrukturovaných rozhovorů s objektivně pracovně úspěšnými osobami. Výsledky výzkumu budou vyhodnoceny; součástí DP by mělo být také doporučení pro studenty VŠ (vyplývající z výsledků výzkumu), které by zvýšilo jejich pravděpodobnost být v budoucnu pracovně úspěšný; doporučení student navrhne a ekonomicky vyhodnotí. Pozn. Student/ka se před zvolením tématu dostaví na konzultaci!!!

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení