Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Příčiny fluktuace zaměstnanců
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na problém fluktuace (a s tím související pracovní spokojenosti a pracovní motivace). V teoretické části práce student zpracuje relevantní aktuální zdroje z odborné literatury (české i zahraniční) - nomografií, periodik, el. zdrojů atd. V praktické části BP student provede výzkum v podniku, ve kterém je velká fluktuace zaměstnanců; cílem výzkumu bude zjistit příčiny této fluktuace; výsledky výzkumu budou vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro návrh opatření pro snížení fluktuace v daném podniku, které student vytvoří a ekonomicky vyhodnotí. Pozn. Student/ka se před zvolením tématu dostaví na konzultaci!!!

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení