Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti resocializace bezdomovců
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na problém bezdomovectví. V teoretické části práce student zpracuje relevantní aktuální zdroje z odborné literatury (české i zahraniční) - nomografií, periodik, el. zdrojů atd. V praktické části BP student provede kvalitativní výzkum zaměřený na problémy, potřeby bezdomovců, a především na jejich motivaci změnit svůj dosavadní způsob života. Výsledky výzkumu budou vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro návrh opatření resocializace bezdomoců ve zvolené lokalitě, které student vytvoří a ekonomicky vyhodnotí. Pozn. Student/ka se před zvolením tématu dostaví na konzultaci!!!

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení