Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Vyhodnocení příjmu, translokace a účinku vybraných skupin herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, Ramanské spektroskopie a infračerveného termálního zobrazování
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Karel Klem, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol: Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt: V disertační práci budou využity moderní metody založené na zobrazovací fluorescenci chlorofylu, Ramanské spektroskopii a infračerveném termálním zobrazování pro vyhodnocení příjmu do rostliny, translokace a účinku několika skupin herbicidů, především pak inhibitorů biosyntézy karotenoidů, inhibitorů fotosyntézy či inhibitorů ALS. Cílem je vyvinout postupy, které umožní obrazovou analýzu působení herbicidů a porovnání různých aplikačních technologií (typ trysek, adjuvanty, dávka vody). Vyvinuté techniky tak mohou sloužit nejen k selekci nových účinných látek, ale také pro optimalizaci techniky aplikace, vyhodnocení vlivu vnějších podmínek (teplota, srážky, vlhkost vzduchu), růstové fáze apod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-GPP General Plant Production