Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Fenotypizace odolnosti k houbovým chorobám s využitím optických metod spektrální odrazivosti, termálního zobrazování a chlorofylové fluorescence
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Fenotypizace představuje velmi rychle se rozvíjející oblast umožňující rychlý výběr genotypů s určitými znaky s využitím nejmodernějších technik a postupů. V rámci disertační práce bude na modelovém příkladu dvou chorob ječmene (padlí travní a hnědá skvrnitost ječmene) proveden vývoj optických metod vhodných pro fenotypizaci. Jedná se především o zobrazovací fluorescenci chlorofylu, infračervené termální zobrazování a spektrální odrazivost. Budou navrženy vhodné parametry a postupy vyhodnocování, umožňující velmi rychlou selekci genotypů odolných nebo tolerantních k daným houbovým chorobám.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-GPP General Plant Production