Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Patogeny netradičních ovocných dřevin a možnosti ochrany
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: S rozvojem pěstování netradičních ovocných dřevin (jeřáb prostřední, růže měkká, muchovník velkokvětý, kdouloň obecná, mišpule obecná, rakytník řešetlákový, morušovník bílý, dřín jarní aj.)se objevuje i nutnost řešit problematiku jejich ochrany vůči patogenům. Cílem práce je stanovení spektra patogenů na vybraných druzích, jejich identifikace, stanovení závažnosti pro daný druh a nezbytnost či možnost ochrany.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-RL Rostlinolékařství