Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Patogeny orchidejí a možnosti ochrany
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Abstrakt:
V současné době se podílejí hrnkové orchideje více než 50 % na celkové produkci okrasných rostlin. S intenzivní produkcí se zvyšuje i výskyt patogenů, jejichž spektrum dosud v České republice nebylo stanoveno. S importem rostlin jsou dováženy i nové patogeny. Cílem práce je identifikace patogenů a stanovení spektra u jednotlivých druhů, příp. kultivarů, jejich význam a rozšíření, vyhodnocení účinnosti registrovaných pesticidů vůči nejvýznamnějším patogenům a vypracování metodiky pro uplatnění ochranných opatření pro sbírky orchidejí v ČR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-RL Rostlinolékařství