Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Životní projevy a ekologické limity hlavních edifikátorů vegetačních stupňů v oblasti vnějších západních Karpat
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
Na základě terénního šetření student provede hodnocení vertikálního gradientu a projevů hlavních edifikátorů vegetačních stupňů. Zhodnotí abiotické a biotické faktory (výskyt, působení) a jejiv vliv na výskyt a projevy těchto dřevin. Definuje projev (habitus dospělých a přestárlých jedinců) hlavních edifikátorů zonálních stanovišť vegetačních stupňů. Ve vybraném zonálních VS zhodnotí výskyt a projev na oglejených a podmáčených stanovištích. Na základě vyhodnocených dat definuje vegetační stupně s ohledem na výskyt, potenciální dominanci jednotlivých druhů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa