Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude na základě družicových dat vyvinout metodu využitelnou pro stanovení aktuální a referenční evapotranspirace. Tuto metodu pak následně validovat s pomocí pozemních měření, kde bude využito systémů založených na metodách Eddy covariance, scintilometrie a Bowenova poměru. Práce bude zahrnovat i analýzu využitelnosti této metody v systému monitoringu sucha.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie