Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Možnosti využití metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude na základě družicových dat vyvinout metodu využitelnou pro stanovení aktuální a referenční evapotranspirace. Tuto metodu pak následně validovat s pomocí pozemních měření, kde bude využito systémů založených na metodách Eddy covariance, scintilometrie a Bowenova poměru. Práce bude zahrnovat i analýzu využitelnosti této metody v systému monitoringu sucha.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ABK Aplikovaná bioklimatologie