Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Stromy od vyklíčení až po okamžik smrti významně biomechanicky a biochemicky ovlivňují půdní vlastnosti. Biomechanickým působením může být tlak kořenů na okolní půdu během jejich radiálního růstu, pohyb kořenů v důsledku pohybu korun ve větru nebo disturbanci půd v důsledku vyvrácení stromu. Biochemickým vlivem je například rozklad asimilačních orgánů nebo ležících kmenů. Tyto procesy a zejména jejich dopad na vývoj půd nebyly dosud uspokojivě vědecky studovány. Očekávaný polygenetický (včetně možného retrográdního) vývoj půd v důsledku vlivu jednotlivých stromů bude během doktorského studia zkoumán s využitím destruktivních (chemické analýzy) i nedestruktivních metod půdni vědy (mikromorfologie půd) a metod disturbanční ekologie a ekologie lesa (dendrochronologie, dendrometrie aj.). Lze očekávat, že výzkum výrazně zvýší naše povědomí o průběhu pedogeneze v přirozených temperátních lesích a umožní diskutovat platnost některých pedogenetických teorií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa