Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Stromy od vyklíčení až po okamžik smrti významně biomechanicky a biochemicky ovlivňují půdní vlastnosti. Biomechanickým působením může být tlak kořenů na okolní půdu během jejich radiálního růstu, pohyb kořenů v důsledku pohybu korun ve větru nebo disturbanci půd v důsledku vyvrácení stromu. Biochemickým vlivem je například rozklad asimilačních orgánů nebo ležících kmenů. Tyto procesy a zejména jejich dopad na vývoj půd nebyly dosud uspokojivě vědecky studovány. Očekávaný polygenetický (včetně možného retrográdního) vývoj půd v důsledku vlivu jednotlivých stromů bude během doktorského studia zkoumán s využitím destruktivních (chemické analýzy) i nedestruktivních metod půdni vědy (mikromorfologie půd) a metod disturbanční ekologie a ekologie lesa (dendrochronologie, dendrometrie aj.). Lze očekávat, že výzkum výrazně zvýší naše povědomí o průběhu pedogeneze v přirozených temperátních lesích a umožní diskutovat platnost některých pedogenetických teorií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape Engineering
D-LAND-FECOL Forest Ecology