Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Stav tématu:
schváleno (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Abstrakt:
Ve školce ústavu u vybraných ovocných výpěstků aplikovat různé fytohormonální přípravky a vyhodnotit jejich efektivitu při tvorbě postranního obrostu výpěstků typu knipbaum.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení