Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ovlivnění školkařských výpěstků různými fytohormony
Stav tématu:
schváleno (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Ve školce ústavu u vybraných ovocných výpěstků aplikovat různé fytohormonální přípravky a vyhodnotit jejich efektivitu při tvorbě postranního obrostu výpěstků typu knipbaum.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení