Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Práce zkoumá, nakolik výrazné jsou rozdíly při uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst, sledují se aktuální tendence. Práce si pokládá otázku, jaký dopad mohou mít tyto genderové rozdíly na pozici ženy na trhu práce a ve společnosti. V neposlední řadě se řeší, jaký vliv mohou mít sledované tendence na regionální rozvoj.

informace
There are no limitations of the topic