Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt: Práce zkoumá, nakolik výrazné jsou rozdíly při uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst, sledují se aktuální tendence. Práce si pokládá otázku, jaký dopad mohou mít tyto genderové rozdíly na pozici ženy na trhu práce a ve společnosti. V neposlední řadě se řeší, jaký vliv mohou mít sledované tendence na regionální rozvoj.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení