Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
Abstrakt: The study will contain: 1. Theoretical part – a literature review dealing with a forest vegetation zonation (including international sources). 2. Practical part – assessment of the forest vegetation zones/tiers sensu Czech Forest Ecosystem Classification. The study will be conducted on data of the Forest Ecosystem Classification Database of the Czech Forest Management Institute. Data will be processed by available statistical methods. The study objectives: 1. Analysis of a relationship of the forest vegetation zones/tiers and environmental factors available in the database including soils 2. Verification of a practical applicability of the zones/tiers as a basis of the framework management in Czech forestry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EUFO European Forestry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.