Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Mathematical optimization with applications in forestry
Stav tématu: schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Abstrakt:
A mathematical optimization problem is a problem of finding maxima or minima of a function on a set of constrains given by inequalities or equalities. Such problems have many real-world applications. The aim of the diploma thesis is to describe some optimization methods which can be used to model problems in forestry such as wood-flow or a variety of planning problems, which cover all aspects from planting, road building, harvesting, transportation, and production at saw.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EUFO European Forestry

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.