Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Abstrakt:
Student will choose the area of research interest (forest management area, or district, or other property) area of about 500-1000 hectares (upper limit unlimited) in a biogeographical region. Based on field surveys carried out the evaluation of permanent environmental conditions (use of the classification system of forest habitats). In the area of interest (with a higher degree of naturalness) evaluate the presence and vital signs above the tree species (through the basic mensurational investigation). Field survey carried evaluate the occurrence of forestry importance of insects and pathogens, and the effects of abiotic factors (breaks, windfalls). Evaluation of data are detected or abiotic limits and biotic influences for a given tree species.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EUFO European Forestry

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.