Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude vytvořit numerický model cévy dřeva s rozlišenými vrstvami buněčné stěny, z kterého budou odvozeny koeficienty bobtnání. Buněčná stěna bude modelována jako ortotropní materiál. Numerické výsledky budou porovnány s daty v literatuře.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika
B-DREV Dřevařství
B-DREV-DREV Dřevařství
B-DSGN Design nábytku
B-DSGN-DSGN Design nábytku
B-NAB Nábytek
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
B-STAV Stavby na bázi dřeva
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.