Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude vytvořit numerický model cévy dřeva s rozlišenými vrstvami buněčné stěny, z kterého budou odvozeny koeficienty bobtnání. Buněčná stěna bude modelována jako ortotropní materiál. Numerické výsledky budou porovnány s daty v literatuře.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika
B-DREV Dřevařství
B-DREV-DREV Dřevařství
B-DSGN Design nábytkuB-DSGN-DSGN Design nábytku
B-NAB Nábytek
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
B-STAV Stavby na bázi dřeva
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.