Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude vytvořit numerický model cévy dřeva s rozlišenými vrstvami buněčné stěny, z kterého budou odvozeny koeficienty bobtnání. Buněčná stěna bude modelována jako ortotropní materiál. Numerické výsledky budou porovnány s daty v literatuře.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika
B-DREV DřevařstvíB-DREV-DREV Dřevařství
B-DSGN Design nábytkuB-DSGN-DSGN Design nábytku
B-NAB NábytekB-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
B-STAV Stavby na bázi dřevaB-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.