Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Numerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovni
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude vytvořit numerický model cévy dřeva s rozlišenými vrstvami buněčné stěny, z kterého budou odvozeny koeficienty bobtnání. Buněčná stěna bude modelována jako ortotropní materiál. Numerické výsledky budou porovnány s daty v literatuře.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --
B-WI Wood Technology and Timber ManagementB-WI-WI Wood Technology and Timber Management-- not entered --
B-FUR Furniture Design and Furniture TechnologyB-FUR-FDM Furniture Design and Manufacture-- not entered --
B-FDSGN Furniture DesignB-DSGN-DSGN Furniture Design-- not entered --
B-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionB-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.