Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Numerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozitu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce se bude zabývat numerickým výpočtem efektivních vlastností vláknového kompozitu pomocí metody konečných prvků. Numerický model kompozitu bude zohledňovat orientaci vláken, jejich objemový podíl a geometrii. Numerické výpočty budou porovnány s výpočty dle Reussova a Voigtova modelu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-WI Wood Technology and Timber ManagementB-WI-WI Wood Technology and Timber Management
B-FDSGN Furniture DesignB-DSGN-DSGN Furniture Design
B-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionB-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction
B-FUR Furniture Design and Furniture TechnologyB-FUR-FDM Furniture Design and Manufacture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.