Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Numerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkosti
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Summary: Práce bude analyzovat různé přístupy modelování vrstveného materiálu (překližky) pomocí metody konečných prvků. Modelový příklad se bude sestávat z vlhkostně-deformační analýzy překližky při změně vlhkosti, dále pak z výpočtu efektivních vlastností laminátu pomocí směšovacího pravidla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-WI Wood Technology and Timber ManagementB-WI-WI Wood Technology and Timber Management-- not entered --
B-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionB-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction-- not entered --
B-FDSGN Furniture DesignB-DSGN-DSGN Furniture Design-- not entered --
B-FUR Furniture Design and Furniture TechnologyB-FUR-FDM Furniture Design and Manufacture-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.