Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na zhodnocení vlivu kvality vstupních podkladů zátěžové analýzy pro tahové zkoušky. Zkoumán bude vliv vzdálenosti a úhlu pořízení fotografií a vliv olistění na výslednou hodnotu zatížení stromu. Bude navržen postup ke korekci potenciálních chyb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping-- not entered --
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.