Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zátěžová analýza stromu za použití digitální fotografie
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary:
Práce je zaměřena na zhodnocení vlivu kvality vstupních podkladů zátěžové analýzy pro tahové zkoušky. Zkoumán bude vliv vzdálenosti a úhlu pořízení fotografií a vliv olistění na výslednou hodnotu zatížení stromu. Bude navržen postup ke korekci potenciálních chyb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-ARB Arboristics
B-ARB-ARB Arboristics
B-LAND Landscaping
B-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.