Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Stav témy: schválené (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Computing of competition indices is a part of growth simlators. Competition index is a number expressing competition pressure of neighbouring trees on a tree whose growth is to be modelled. Practically, studying competition between trees is firts step to design silvicultural treatment of mixed stands. The aim of the work is to set up a procedure computing a number of various competition indices in an approproate programming environment. This work requires intermediate prgramming skills, Visual Basic or R environment are preferred.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EUFO European Forestry
N-EUFO-EUFO European Forestry

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.