Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Numerical modelling of differential equations and dynamical systems
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: The aim of the thesis is numerical modeling of suitable differential equations and dynamical systems which have applications in biology and forestry. The thesis will include also necessary theoretical part as introduction to the topic. Models with rich bifurcation structure will be considered. The prerequisites are good knowledge of mathematics (advanced course which includes differential equations), sufficient knowledge of utilizing computers in numerical mathematics (basic Python programming, ability to work with numerical tools like SciPy).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EUFO European Forestry

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.