Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analysis of environmental benefits of urban trees
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Abstrakt: Prepare an overview of approaches to evaluation of environmental benefits of trees growing in urban areas. Compare various methods from literature and propose an combined solution for conditions in the Czech Republic.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia