Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem této práce je seznámení s problematikou počítačové grafiky, konkrétně s programem 3DS Max. Cílem je vytvoření vzorového tutoriálu vizualizace s VRay, oplimalizace nastavení materiálů a světel. Postup práce bude zpracován formou literární rešerše a vytvořením ukázkového tutoriálu. Výstupy závěrečné práce budou uplatnitelné v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-DI Dřevařské inženýrství
N-DSGN Design nábytku
N-NI Nábytkové inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.