Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinné
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martina Vetešková, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.
Abstrakt:
Možnosti eliminace bakteriálních infekcí u in vitro kultur révy vinnéOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.