Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnocení arboristických pěstebních zásahů ve vybraném objektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Summary:
Cílem řešeného tématu je shrnutí současných arboristických tendencí v systémech péče o památné stromy a stromy v sídlech. Vedle studia obecných východisek a principů bude práce orientována na praktické terénní vyhodnocení dříve provedených pěstebních (především bezpečnostních a stabilizačních) opatření. Monitorovány a hodnoceny by měly být zásahy realizované např. před 20, 10, 5 lety či z doby nedávné, a to jak na stromech rostoucích v sídlech, tak i na stromech památných (ve vybraném městě či okrese - dle konkrétní domluvy). Součástí práce bude kritické zhodnocení a návrh doporučení (dalšího postupu (ů) pro vlastníka (správu) zeleně.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FHARBM Arboriculture for Landscape Management