Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Abstrakt:
Budou analyzovány v minulých letech provedené výchovné zásahy na vybraném lesním majetku v oblasti Drahanské vrchoviny. Souběžně bude ve vybraných porostech zjištěn stav porostů před provozně vyznačeným zásahem a po jeho provedení. Vyhodnocení bude diferencováno podle typologických jednotek.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení