Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude vypracování literární rešerše na dané téma, vypracování dotazníkového šetření ve vybraných honitbách a vyhodnocení získaných dat.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení