Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude provedení dotazníkového šetření ve vybraných honitbách, provedení vlastního šetření ve vybrané honitbě a ze získaných dat vypracovat zásady správného předkládání.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení