Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení účinnosti pachových ohradníků na vybrané lokalitě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce vyhodnocení účinnosti pachových ohradníků v modelové lokalitě, zpracování návrhu zásad aplikace účinné látky, stanovení optimálního termínu opakované aplikace a ekonomické zhodnocení používání pachových ohradníků.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení