Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude provedení monitoringu lapacích zařízení, vypracovat zásady jejich používání a vyhodnotit efektivitu jejich provozu v praxi.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení