Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude objektivně zhodnotit výši škod na zvěři ve vybrané honitbě.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení