Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
Modelová skupina pisivek představuje řád hmyzu (Psocoptera), jehož zástupci se vyskytují na dřevinách, vegetaci. Bylo prokázáno, že se jedná o tzv. modelovou skupinu, tedy některé druhy mají bioindikační hodnotu, kterou lze využít při monitoringu stavu lesních ekosystémů popř. využít při hodnocení společenstev.Z oblasti Žďárských vrchů existuje rozsáhlá databáze z let 1997-2000. Na výzkumných ploch bude stejnou metodou odebrán materiál 2-3x během vegetační sezóny (metody sklepávání, smýkání, individuální sběr).Vyhodnocením materiálu bude zjištěna struktura taxocenóz pisivek ve vybraných vegetačních stupních s ohledem na dřevinné složení a s ohledem na časové změny. Cílem je zjištění změn ve složení taxocenóz, a podpořit či vyvrátit hypotézu "o posunu vegetačních stupňů". Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise

There are no limitations of the topic