Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Na modelových objektech památek zahradního umění řešte vzájemný vztah památkové péče a ochrany přírody při obnově parků.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic