Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Summary:
Na modelových objektech památek zahradního umění řešte vzájemný vztah památkové péče a ochrany přírody při obnově parků.

There are no limitations of the topic