Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekologické aspekty obnovy a regenerace památek zahradního umění
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Abstrakt:
Na modelových objektech památek zahradního umění řešte vzájemný vztah památkové péče a ochrany přírody při obnově parků.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení