Prehľad vypísaných tém - Zahradnická fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Grapevine Pinot Gris Virus - nová hrozba pro vinohradníky
Stav témy:
schválené (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Mendeleum - ústav genetiky - ZF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Abstrakt:
Charakteristika viru-komplexniObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.