Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt: Experiment na posouzení možností pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů využitelných pro přikrmování zvěře.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení