Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ověření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt: Experiment na posouzení možností pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostů využitelných pro přikrmování zvěře.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení