Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na analýzu poškození kmenů a kosterních větví disky při hraní disc-golfu s cílem posoudit dlouhodobou udržitelnost hracích ploch a vegetace na nich. Součástí je analýza průběhu poškození (výpočet dopadové energie, zhodnocení vlivu zásahů na živá pletiva kmene) a návrh vhodných technických opatření pro ochranu kmene, respektujících jak technické požadavky tak určitou estetickou úroveň. Jako vzorové je navrhováno hřiště Brno - Milénova ulice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.