Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na analýzu poškození kmenů a kosterních větví disky při hraní disc-golfu s cílem posoudit dlouhodobou udržitelnost hracích ploch a vegetace na nich. Součástí je analýza průběhu poškození (výpočet dopadové energie, zhodnocení vlivu zásahů na živá pletiva kmene) a návrh vhodných technických opatření pro ochranu kmene, respektujících jak technické požadavky tak určitou estetickou úroveň. Jako vzorové je navrhováno hřiště Brno - Milénova ulice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-ARB Arboristics
B-ARB-ARB Arboristics
B-LAND Landscaping
B-LAND-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.